บริการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
โดยผู้ดูแลคุณภาพ มีมาตรฐาน
ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์

- ให้คำแนะนำในการดูแล   - บริการครอบคลุมทุกความต้องการ
- ราคามาตรฐานวางใจได้  - กรณีป่วย ลา เราหาคนแทนให้ได้บริการผู้ดูแลประเภทต่างๆของเรา

Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยต้องช่วยพยุงดูแลการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการต่างๆ
และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน

Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงดูแลเรื่องอาหารและยา ทำความสะอาดประจำวัน และช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย

Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดดูแลแผลผ่าตัด และแนะนำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดด้วยความรู้ความเข้าใจ


Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวิตทั้งนอกบ้าน
และในบ้านได้อย่างมีความสุข

Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันดูแลเรื่องการรับประทานยา สังเกตอาการของโรค ทำการจดบันทึกประจำวัน
และให้ความช่วยเหลือได้ทันที

Image 5

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคภาวะสมองขาดเลือด (STROKE)ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพโดยทำกายภาพบำบัด
เบื้องต้น ดูแลเรื่องโภชนาการ
และการทำความสะอาดประจำวัน

ขั้นตอนการใช้งานบริการของเรา

Image 5

กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลต่างๆของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เลือกบริการ
ด้วยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเรา

Image 5

รอรับข้อมูลเราจะคัดเลือกผู้ดูแลที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านพิจารณาก่อนชำระเงิน

Image 5

ชำระเงินหลังจากท่านอนุมัติ ผู้ดูแลที่เราเสนอแล้ว กรุณาชำระค่ามัดจำโดยโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ
พร้อมแนบหลักฐานการโอน

Image 5

รอรับบริการ ผู้ดูแลเดินทางไปยังสถานที่ทำงานตามวัน เวลานัดหมาย
และเริ่มงานทันที

เรามุ่งเน้นบริการคุณภาพ และมาตรฐานงานดูแล

Image 5

ตรวจสอบประวัติผู้ดูแลของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ตรวจสอบประวัติเพื่อความปลอดภัย ก่อนอนุมัติให้เป็นผู้ดูแลในทีม Genstar Careadvisor ของเรา

Image 5

ผู้ดูแลคุณภาพมาตรฐาน ผู้ดูแลของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรม ผ่านการฝึกงานกับสถานการณ์จริง จึงมีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ

Image 5

บริการที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามแผน ท่านมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเราจะได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะจัดหาผู้ดูแลทดแทนให้แก่ท่านในกรณีที่ผู้ดูแลลาหยุด ลาป่วย หรือลากิจ


Image 5

แนะนำ ให้คำปรึกษา ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำในการวางแผนการจัดการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย รวมถึงการจัดตารางงานประจำวันที่ตรงกับความต้องการของท่าน

Image 5

รับประกันความพึงพอใจ หากลูกค้าไม่พึงพอใจบริการที่ได้รับจากผู้ดูแลของเรา Genstar Careadvisor ยินดีส่งผู้ดูแลคนใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Genstar Careadvisor